Dr. Richard Kuntz föreslås som ny styrelseledamot i Bactiguard Holding AB

Bactiguard Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens förslag att utse Dr. Richard (Rick) Kuntz som ny styrelseledamot. Rick Kuntz har omfattande erfarenhet från den globala medtech-industrin och från medicinsk vetenskap och teknologi, klinisk forskning, samt hälsopolitik och medicinska frågor.

Rick Kuntz kommer närmast från börsnoterade Medtronic PLC (NYSE:MDT) där han var Chief Medical Officer & Scientific Officer och medlem i ledningsgruppen. Dessförinnan var han grundare och Chief Scientific Officer för Harvard Clinical Research Institute i Boston. Han är docent i medicin vid Harvard Medical School och har tidigare varit chef för avdelningen för klinisk biometri och interventionskardiolog vid avdelningen för hjärt-kärlsjukdomar vid Brigham and Women’s Hospital i Boston. Dessutom har han tjänstgjort som founding Governor för Patient Centered Outcomes Research Institute (PCORI), som är en del av USA:s Affordable Care Act. Han har ocskå varit rådgivare till flera nationella och regionala kommittéer, inom National Academy of Medicine och NIH. Han är aktiv inom NIH:s Helping to End Addiction Long-term® (HEAL)-program.

Rick Kuntz har en läkarexamen från Case Western Reserve University School of Medicine och sin specialistexamen i internmedicin vid University of Texas Southwestern Medical School, Parkland Hospital i Dallas. Han har haft forskningsstipendier inom hjärt-kärlsjukdomar och interventionell kardiologi vid Harvard Medical School och Beth Israel Hospital i Boston. Han dessutom en magisterexamen i biostatistik från Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Thomas von Koch, styrelseordförande i Bactiguard Holding AB kommenterar “Rick Kuntz omfattande erfarenhet och expertis från medtech-industrin och vetenskaps- och hälsovårdsområdet kommer att vara enormt värdefullt för Bactiguard. Han har ägnat hela sin karriär åt att förbättra häslovården och är en ledande röst i debatten kring den digitala hälsorevolutionen. Vi har just påbörjat en transformationsresa och Ricks nätverk, innovationskunskap och globala perspektiv kommer att vara viktiga för oss framåt.”

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Bactiguard Holding AB (publ) består av Helena Borglund (utsedd av TomBact AB), Christian Kinch (utsedd av GIDL Invest AB), Jan Ståhlberg (utsedd av Jan Ståhlberg), Mats J Andersson (utsedd av Nordea Fonder) och Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP Fonden).

Valberedningens fullständiga förslag till Bactiguard Holding AB:s årsstämma finns i kallelsen och valberedningens mottiverade yttrande, publicerat på Bactiguard Holding AB:s hemsida. Årsstämman hålls fredagen den 5 maj 2023 kl 15.00 i bolagets lokaler i Tullinge.

För ytterligare information vänligen kontakta

Carin Jakobson, CFO, mobil: +46 709 651 665
Bactiguard presskontakt +46 8 440 58 80 info@bactiguard.com