Ewa Ställdal och Ulf Mattsson invalda i Bactiguards styrelse

Stämman i Bactiguard Holding AB har beslutat komplettera styrelsen med Ewa Ställdal och Ulf Mattsson som ordinarie styrelseledamöter. Sedan tidigare ingår Thomas von Koch, ordförande och Christian Kinch, VD i styrelsen. Efter fem års styrelsearbete har Tomas Puusepp bestämt sig för att lämna styrelsen.

Ewa Ställdal var tills nyligen vice VD för Bactiguard AB och med lång erfarenhet av forskning och utveckling från bl.a. Karolinska Institutet samt Utbildningsdepartementet. För närvarande är Ewa Ställdal ordförande i styrelsen för Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), vice ordförande i Post&Telestyrelsen (Pts), ledamot i styrelsen för SOS Alam AB samt Principal i Stockholms Sjukhem. Ewa Ställdal tar nu klivet upp i styrelsen för koncernen.

Ulf Mattsson är bland annat styrelseordförande i AcadeMedia AB och styrelseledamot i Gambro AB. Ulf har en gedigen internationell erfarenhet från olika företagsledande befattningar i Sverige, Tyskland, England, USA och Kanada både inom industriföretag samt inom medicinteknik och hälso- och sjukvårdsbolag och har bland annat varit VD för Gambro, Capio och Mölnlycke Health Care.
Härmed förstärks styrelsen med gedigen kompetens och erfarenhet från såväl forskning som utveckling samt näringslivet inom det medicin tekniska området.


För mer information, kontakta: 
Linda Nyberg, PR och Kommunikationsdirektör, Bactiguard
Tel: 08-440 58 64

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.