Förnyat malaysiskt kontrakt för sårvårdsprodukter

Bactiguards kontrakt för sårvårdsprodukter med den offentliga sektorn i Malaysia har förlängts med ytterligare ett år samtidigt som volymen utökats. Kontraktet gör det möjligt för vårdgivare inom både primärvården och slutenvården att köpa Bactiguards infektionsförebyggande sårvårdsprodukter.

”Den offentliga sektorn i Malaysia har konsumerat nästan en halv miljon flaskor av våra sårvårdsprodukter under de senaste fem åren, med mycket positivt resultat. Därför förlängs kontraktet med ytterligare ett år och utökas med 20 procent, vilket tydligt visar att våra produkter ger mervärde för patienter och vårdgivare”, säger Peter Rådqvist, global försäljningschef på Bactiguard.

”Min erfarenhet av Bactiguards sårvårdslösning är mycket positiv. På universitetssjukhuset (UKM) i Kuala Lumpur har vi använt lösningen för spolning av öppna frakturer under operation och för rengöring av infekterade sår och leder. Den är också en del av våra allmänna sårvårdsrutiner”, förklarar Dr Badrul Akmal Hisham, Consultant Orthopedic and Arthroscopy & Sports Surgeon på UKM Medical Center, Kuala Lumpur.

”Jag rekommenderar starkt Bactiguard sårvårdslösning som antiseptisk lösning, eftersom den inte är skadlig för mänskliga celler och samtidigt dödar bakterier, virus, svamp och sporer på ett effektivt sätt”, avslutar Dr Badrul Akmal Hisham.

Om Bactiguard Sårvård

Bactiguard Sårvård är en biokompatibel, pH-neutral och vattenbaserad produktlinje som stödjer sårläkningen, samtidigt som den rengör och minskar mikrobiell belastning i såret. Produkterna kan användas för såväl akuta som kroniska sår.

Bactiguard Sårvård innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Produkterna varken luktar starkt eller svider, men dödar effektivt de flesta virus, bakterier och svamp som orsakar infektioner. De har ingen negativ effekt på mänskliga celler, vilket innebär att de inte är irriterande eller retande för kroppen.

Läs mer om Bactiguard Sårvård >>>
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petra Kaur, Chief Marketing and Communication Officer, mobil +46 79 304 96 36