Gabriella Björknert Caracciolo har idag meddelat att hon önskar lämna CFO och vice VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

”Gabriella är en nyckelperson i bolaget och hon har bidragit till att etablera en plattform för vår fortsatta expansion. Jag beklagar att hon väljer att lämna Bactiguard men har givetvis respekt för hennes beslut att gå tillbaka till den finansiella sektorn och vill tacka henne för hennes betydelsefulla insatser för bolaget och önska all lycka till framledes”, säger Anders Göransson, VD för Bactiguard.

”Min tid på Bactiguard har varit både spännande och utmanande och det har varit ett privilegium att få ha varit med och lägga grunden för företagets tillväxtresa. Jag är övertygad om att Bactiguard kommer att ytterligare stärka sin position som ledande inom infektions prevention i framtiden”, säger Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD för Bactiguard som kommer att börja på Söderberg & Partners som COO.

Rekryteringsprocess för en ersättare kommer att inledas snarast.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-13, kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Göransson, VD, telefon: +46 8 440 58 80