Health Canada ger covid-19 relaterat interimsgodkännande för Bactiguards TempSensor-kateter

Bactiguard BIP Foley TempSensor jpg

Health Canada har godkänt Bactiguards infektionsförebyggande urinvägskateter med temperatursensor. Godkännandet drivs av covid-19-pandemin, eftersom Bactiguards katetrar kan minska risken för sekundära infektioner hos svårt sjuka patienter.

”Många svårt sjuka covid-19-patienter behöver urinvägskateter med integrerad temperaturövervakning. Behandlingstiden på IVA kan vara 14 dagar eller längre, vilket innebär att patienter kommer att behöva en kvarliggande urinkateter under lång tid. Varje dag med kateter ökar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion och en sekundär bakterieinfektion hos dessa patienter kan förvärra ett redan allvarligt tillstånd. Med Bactiguards kateter minskar den risken avsevärt”, säger Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice VD på Bactiguard.

”Den globala covid-19-pandemin som vi nu upplever har tydliggjort det akuta behovet av att förebygga infektioner. Trycket på hälso- och sjukvården i allmänhet och IVA i synnerhet är enormt. Därför är vi mycket glada över att kunna erbjuda ICU-patienter bättre skydd mot sekundära infektioner i form av Bactiguards infektionsförebyggande urinkateter med temperaturövervakning”, säger Maik Rehfeldt, VD för HANSAmed.

Bactiguards teknologi minskar mikrobiell adhesion på medicintekniska produkter, vilket i sin tur minskar risken för infektioner. Kliniska studier visar en signifikant minskning av kateterrelaterad urinvägsinfektion med 35-90 %1-2, vid användning av Bactiguards katetrar. Behandlingsperioden för svårt sjuka covid-19-patienter är ofta 14 dagar eller längre, och för varje dag med standardkateter ökar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer, mobil: +46 70 727 24 48
George Cugini, Director Business Development, HANSAmed mobile: +1 416-574-0423

Referenser
1.  Lederer et al. 2014; Multicenter Cohort Study to Assess the Impact of a Silver-Alloy and Hydrogel-Coated Urinary Catheter on Symptomatic Catheter-Associated Urinary Tract Infections.
2.  Aljohi AA, Hassan HE, Gupta RK. The efficacy of noble metal alloy urinary catheters in reducing catheter-associated uri­nary tract infection. Urol Ann 2016;8:423-9.

Om HANSAmed Limited
HANSAmed Limited grundades 1996 och är en specialiserad distributör av läkemedel och medicinteknisk utrustning inom det kanadensiska dentalområdet. Fokus ligger på att kunna tillgodose de utbildningsspecifika och produktrelaterade behov som finns hos oral- och maxillofacialkirurger, periodontister, allmänläkare och hygienpersonal.

HANSAmeds Health Canada-licenser omfattar DEL, MDEL och NHP för import, grossistverksamhet och distribution av läkemedel och medicinteknik, samt möjlighet att paketera och märka om. De senaste åren har HANSAmed utvidgat sin verksamhet till att även omfatta sjukvård. För att öka tillväxten inom detta affärsområde satsar bolaget på en portfölj med nya specialistprodukter. För mer information: www.hansamed.net