Hydrocyn® aqua dödar coronaviruset som orsakar covid-19

Regulatorisk

Bactiguard har nu fått bekräftat att Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) är effektiv mot det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Tester genomförda av Statens veterinärmedicinska anstalt visar att 99,9% av viruspartiklarna dödades efter exponering för Hydrocyn. Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mars med fokus på samhällsbärande funktioner.

I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn på en viruskultur av det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visar att 99,9 % av viruspartiklarna avdödades – det vill säga att de inte längre var funktionsdugliga och därmed inte smittsamma.

”Resultatet är viktigt i kampen mot spridningen av covid-19. Det finns ännu inget vaccin och heller inga effektiva läkemedel mot covid-19 att tillgå, så behovet av effektiv prevention är stort. Hälso- och sjukvården och allmänheten behöver få tillgång till produkter som skyddar mot det nya coronaviruset. Det är därför glädjande att vi har kunnat bevisa att Hydrocyn är effektiv mot detta nya virus och vi hoppas snart kunna erbjuda produkten även till allmänheten”, säger Stefan Grass, Bactiguards medicinske chef, med dr och tidigare verksam som specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

”Utöver dokumenterad effekt mot coronavirus, är Hydrocyn också effektiv mot bakterier och svamp. Till skillnad från desinfektionsmedel baserade på till exempel alkohol är Hydrocyn dessutom snäll mot kroppen och orsakar inte någon irritation eller vävnadsskada”, tillägger Stefan Grass.

Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mitten av mars och mottog under de första dagarna efter lanseringen kundorder, bland annat från Polismyndigheten, till ett sammanlagt värde av drygt 20 miljoner kronor.

Läs mer på www.hydrocyn.se

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-06-02, kl. 16.40.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice VD, e-post stefan.grass@bactiguard.se,
mobil 0707-25 24 48

Om Hydrocyn® aqua
Bactiguard lanserade Hydrocyn® aqua i Sverige den 12:e mars. Hydrocyn® aqua är en avancerad desinfektionslösning som är pH-neutral och vattenbaserad och kan användas som desinfektion av till exempel hud och ytor. Till skillnad från desinfektionsmedel baserade på alkohol är Hydrocyn® aqua inte irriterande, giftig eller skadlig för kroppen. Den är heller inte brandfarlig. Den aktiva substansen (HOCl) är en naturlig del av det mänskliga immunförsvaret. Produkten är CE-märkt (godkänd i EU), registrerad av FDA i USA samt godkänd av Kemikalieinspektionen.