Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2019 den 5 februari 2020

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019 onsdagen den 5 februari 2020 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 5 feb kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar bokslutsrapporten samt svarar på frågor.

Bokslutskommunikén och presentationsmaterial för konferensen kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd denna länk:
https://event.on24.com/wcc/r/2183108/6D26A2B6DE759FBD402AA1943E5D860F

Frågor kan ställas genom att ringa telefonnummer: +46 8 566 426 95 under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 722 262 328