Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2020 den 4 februari 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2020 torsdagen den 4 februari 2021 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 4 februari kl. 10.30, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar bokslutsrapporten samt svarar på frågor. 

Rapporten och presentationsmaterial för audiocasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com.  

För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk: 
https://tv.streamfabriken.com/bactiguard-q4-2020

För att enbart delta via telefonkonferens, ring: 
SE: +46850558353, UK: +443333009271, US: +18338230589

Frågor går att ställa antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49