Inbjudan till presentation av Bactiguards bokslutskommuniké för 2022 den 9 februari 2023

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2022 torsdagen den 9 februari 2023 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media torsdagen den 9 februari kl. 10.00, där vd Anders Göransson och CFO Carin Jakobson presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på www.bactiguard.com.

För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk:
https://www.bactiguard.com/sv/report/kv4-2022/

För att enbart delta via telefonkonferens, registrera dig via länken ovan.

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carin Jakobson, CFO +46 70 965 16 65
Nina Nornholm, Communication & IR Director +46 708 550 356

Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com