Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 12 november

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 12 november 2015 kl. 8:00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 12 november kl. 10:00, där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från klockan 08:00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 427 00

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: +46 708 80 04 07

För frågor kring deltagande i telefonkonferensen vänligen kontakta:
Susann Remnert, Kommunikationsansvarig, mobil +46 709 195 342, e-mail: susann.remnert@bactiguard.se