Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 14 november

Regulatorisk

Bactiguard Holding AB offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet fredag den 14 november kl 08.00

Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 14 november klockan 10:00 där VD Johan Rugfelt och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Bactiguards webbplats: www.bactiguard.se från klockan 08:00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 519 990 30

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör, mobil: +46 722 262 328

För frågor kring deltagande i telefonkonferensen vänligen kontakta:
These Sundevall Tfn: +46 8 440 58 69; e-mail: these.sundevall@bactiguard.com