Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 15 juli 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 15 juli 2021 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för aktieägare, analytiker och media den 15 juli kl. 11.00, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för audiocasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com.

För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk: https://tv.streamfabriken.com/bactiguard-q2-2021

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:

  • SE: +46856642692
  • UK: +443333009032
  • US: +18332498407

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49