Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 augusti 2019

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 8 augusti 2019 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 8 augusti kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se efter att rapporten offentliggjorts.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 505 583 52

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO och vice VD, mobil: +46 722 262 328