Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport för första kvartalet och inför årsstämman 2021

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 22 april 2021 kl. 08.00 och håller årsstämma via poströstning den 28 april 2021.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webcast på engelska för aktieägare, analytiker och media den 22 april kl. 11.00, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för webcasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com.

För att delta i webcasten, vänligen använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/bactiguard-q1-2021

Frågor går att ställa skriftligen via webcasten.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49