Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport för första kvartalet och inför årsstämman 2022

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för första kvartalet 2022, onsdagen den 27 april 2022 kl. 08.00 och håller årsstämma via poströstning den 29 april 2022.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för aktieägare, investerare och analytiker den 27 april kl. 11.00, där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för audiocasten  kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com 

För att delta i audiocasten, använd denna länk: https://www.bactiguard.com/Q1-2022

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:

  • SE: +46850558350
  • UK: +443333009030
  • US: +16467224902

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49