Leverans till Saudiarabien

Regulatorisk

Bactiguard levererar en order på drygt 20 000 infektionshämmande urinvägskatetrar till Saudiarabien.

I slutet av juni, levererade Bactiguard en order på drygt 20 000 urinvägskatetrar till Gulf Medical i Saudiarabien. Gulf Medical distribuerar Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter till sjukvården i både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (UAE).

”Vi är glada över det ökande intresse vi ser hos sjukvården i Saudiarabien och UAE att förebygga vårdrelaterade infektioner innan de uppstår. Förebyggande åtgärder kommer att bli allt viktigare i takt med att problemt med multiresistenta bakterier ökar i världen. Bactiguards infektionshämmande lösningar är både effektiva i att bekämpa infektioner och samtidigt kostnadeffektiva”, säger Christian Kinch, VD.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-07-01, kl.08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, Tillförordnad Försäljnings-, Marknads- och Kommunikationsdirektör, cecilia.edstrom@bactiguard.se, mobil: +46 722 262 328