Ny order från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en första order på coating-koncentrat från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera licensintäkter i fjärde kvartalet 2020 på drygt 9 miljoner kronor. 

Parallellt med marknadsföringen och försäljningen av Bactiguards urinvägskatetrar (BIP Foley) på den kinesiska marknaden har Well Lead gjort framsteg i utvecklingen av sin egen portfölj av medicintekniska produkter med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi. Well Lead har nu lagt en första order på Bactiguards coating-koncentrat, som kommer att användas i produktutvecklingen och för tillverkning av produkter i avvaktan på regulatoriskt produktgodkännande.

”Jag är glad över att vi gör framsteg i samarbetet med Well Lead, trots den pågående pandemin. Förberedelserna för lokal produktion har nu gått in i en fas där Well Lead behöver Bactiguards coating-koncentrat. Det innebär också att vi på sikt utvecklar vårt partnerskap till att omfatta fler produkter för infektionsprevention,” säger Cecilia Edström, VD.

I juni 2018 tecknade Bactiguard ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead, Kinas ledande tillverkare av medicintekniska förbrukningsartiklar. Inledningsvis innebär avtalet att Well Lead har den exklusiva rätten att marknadsföra och sälja Bactiguards urinvägskatetrar (BIP Foley) i Kina. Samtidigt inleddes processen med att få regulatoriskt godkännande för lokaltillverkade centrala venkatetrar och endotrakealtuber med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-30, kl. 13.00.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, telefon +46 8 440 58 80