Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Kina omfattande 100 000 infektions-förebyggande urinkatetrar, som levereras i december och genererar intäkter på ca 3 miljoner kronor.

Vi har mottagit en ny order från vår distributör Jian An Pharmaceuticals. Ordern är på 100 000 infektionsförebyggande urinkatetrar och kommer att levereras omgående och genererar intäkter om cirka 3 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2017.

”Det är glädjande att vi fått ytterligare en stororder från Kina som tillsammans med de två tidigare summerar till 300 000 katetrar och cirka 9 miljoner kronor i intäkter från Kina i år”, säger Johan Rugfelt, COO.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-12-20, kl. 08.00

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rugfelt, COO, mobil +46 708 724 739