Ny stororder från Kina

Regulatorisk

Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras innan årsskiftet och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 10 miljoner kronor.

I juni 2018 tecknade Bactiguard ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical till ett initialt värde av drygt 30 miljoner kronor. Samtidigt avslutades samarbetet med dåvarande distributören Jian AN och Bactiguard betalade en ersättning på cirka 11 miljoner kronor för deras investeringar i marknadsföring och den kinesiska produktgodkännandeprocessen.

Avtalet med Well Lead, Kinas ledande tillverkare av medicintekniska förbruknings-artiklar, omfattar samtliga produkter i Bactiguards portfölj och generar inledningsvis intäkter på drygt 30 miljoner kronor i form av produktleveranser och licensavgifter.

Den första produktordern var av samma storlek som den nya ordern och genererade intäkter på cirka 10 miljoner kronor i andra kvartalet. Därutöver har avtalet genererat licensintäkter på drygt 8 miljoner kronor hittills i år.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-12-21, kl. 14:15

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, tel: 46 722 262 328