Ökat antal aktier och röster i Bactiguard

Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Bactiguard Holding AB har förändrats med anledning av den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Genom nyemissionen har antalet B-aktier och röster i Bactiguard ökat med 1 500 000.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Bactiguard till 35 043 885, varav 4 000 000 A-aktier och 31 043 885 B-aktier, motsvarande totalt 71 043 885 röster.

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom CFO:s försorg för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 08.00 CET.