Rättelse: Delårsrapport Q3 2020 Bactiguard Holding AB (publ)

Regulatorisk

I dagens pressmeddelande 2020-11-05 har en felaktig PDF-bilaga med delårsrapport Q3 2019 bifogats. 

Rättelse sker med detta pressmeddelande och korrekt PDF-bilaga bifogas för delårsrapport Q3 2020.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49