Svensk multicenterstudie med 439 patienter publicerad i Scandinavian Journal of Urology and Nephrology

Noble metal alloy-coated latex versus silicone Foley catheter in short-term catheterization: A randomized controlled study.
Studien visar att användningen av Bactiguard® kvarliggande urinvägskateter (BIP Foley catheter) resulterade i 73% reduktion av fall där patienter hade förhöjd bakteriehalt i urinen (bakteriuri) – förstadiet till urinvägsinfektion och urosepsis 4.