Tredje generationens patent för Bactiguard-teknologin kommer att beviljas

Bactiguard har informerats om att European Patent Office (EPO) avser att bevilja ett europeiskt patent för Bactiguards teknologi. Det nya patentet, som är tredje generationen, kommer att ge omfattande världsomspännande skydd för Bactiguard-teknologin fram till 2039.

– Vi är mycket glada över att EPO har bekräftat att den nya generationen patent kommer att beviljas. Detta kommer att ytterligare stärka och utöka det världsomspännande skyddet för den mångsidiga Bactiguard-teknologin och göra den ännu mer attraktiv för existerande och nya licenspartners, säger Anders Göransson, VD.

I mer än 30 år har Bactiguards unika teknologi, baserad på ett tunt ytskikt av ädelmetaller, utvecklats och applicerats på medicintekniska produkter för både kort- och långtidsanvändning. 1994 godkändes urinkatetrar med Bactiguards ytskikt av FDA i USA och har sedan dess blivit marknadsledande i USA och Japan genom vårt partnerskap med BD (Becton, Dickinson and Company). 2019 initierade Bactiguard ett globalt partnerskap med Zimmer Biomet och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard. I februari 2022 utökades Zimmer Biomet parterskapet till större delen av deras produktportfölj. Det senaste utvecklingssamarbetet är med Dentsply Sirona inom dentalområdet.

Bactiguards teknologi kan användas inom de flesta områden där det finns behov av infektionsförebyggande och vävnadsvänliga egenskaper och bygger på ett värdefullt recept, en väl bevarad företagshemlighet. Den är också skyddad av patent. Det nuvarande patentet, andra generationen, gäller i USA till 2027 och till 2029 i övriga länder. Ansökan om tredje generationens patent lämnades in 2019 och EPO har nu bekräftat att de har för avsikt att bevilja ett europeiskt patent, giltigt till 2039.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Göransson, VD, telefon +46 8 440 58 80


Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com