Välkommen till Bactiguard på Medicinska Riksstämman i Stockholm 5-6 december 2013

Bactiguard finns på plats på Medicinska Rikstämman på Stockholm Waterfront Congress Centre i monter 16:4 där det finns möjlighet att se vår hela produktportfölj inom infektionsprevention, men också möjlighet att träffa representanter från vår egen forskningsavdelning, som blodkompabilitesspecialisten Javier Sanchez, och molekylärbiologen Linda Persson.

Varje år i Sverige dör ca 1500-2000 personer av vårdrelaterade infektioner men med Bactiguards unika ytskikt på urinvägs –blodvägs- och luftvägskatetrar kan många av dessa fall förhindras. Bactiguard finns idag representerat i över 30 länder och på Centrallasarettet i Växjö har man lång erfarenhet av Bactiguards katetrar.

 De ytbelagda urinvägskatetrarna är en viktig och självklar del i vår verktygslåda för att förebygga infektioner, säger Lena Nilsson på Vårdhygieniska avdelningen på Landstinget i Kronoberg.

Välkommen till vår monter 16:4 på mässan så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan förhindra vårdrelaterade infektioner och rädda liv!

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.