VD Anders Göransson investerar i Bactiguard

Anders Göransson, Bactiguards VD har köpt aktier i Bactiguard Holding AB (publ) motsvarande ett belopp av 3 miljoner kronor.

Investeringen omfattar totalt 17 620 B-aktier till en aktiekurs om 170,28 kr, vilket motsvarar snittkursen vid börsens stängning under de tio närmast föregående handelsdagarna. Transaktionen genomfördes med de två huvudaktieägarna Christian Kinch och Thomas von Koch som motparter efter börsens stängning den 16 november.

”Det glädjer mig oerhört att Anders som ny VD investerar i bolaget, vi uppmuntrar ledande befattningshavare att ha ordentligt med aktier i Bolaget för att kunna ta del av den värdeutveckling de bidrar till,” säger Styrelseordförande Thomas von Koch.

”Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och för mig känns det naturligt att också investera i det bolag jag leder. Vårt uppdrag att rädda liv genom infektionsprevention och minska antibiotikaanvändningen är något jag brinner för,” säger VD Anders Göransson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49