Viktor Rydbergs skolor utrustar lärare och övrig personal med Hydrocyn® aqua

Bactiguard Hydrocyn aqua

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utrustar sin lärarkår och övrig personal med Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) från Bactiguard som ett led i sitt förebyggande arbete.

”Att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor väljer Hydrocyn framför vanliga alkoholbaserade alternativ är ett tydligt ställningstagande och det gläder oss. Hydrocyn har dokumenterad effekt på det Coronavirus som leder till Covid-19 och dödar även bakterier och svamp. Det innehåller inte alkohol och lämpar sig därför väl i skolmiljö där både lärares och elevers säkerhet är viktig,” säger Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing.

Länk till tweet: https://twitter.com/wearevrskolor

Spridningen av covid-19 pandemin har varit mycket större och allvarligare än någon kunde överblicka. Avsaknaden av effektiva botemedel och vaccin gör att behovet av förebyggande produkter är mycket stort. Handdesinfektion är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra att bli smittad eller sprida viruset vidare till andra.

Bactiguard lanserade Hydrocyn på den svenska marknaden i mitten av mars och mottog under de första dagarna efter lanseringen kundorder, bland annat från Polismyndigheten, till ett sammanlagt värde av drygt 20 miljoner kronor. Initialt prioriterades kunder med samhällsbärande funktioner och nu kan även privatpersoner beställa Hydrocyn via nätapoteket Apotea; www.apotea.se/hydrocyn-aqua

Om Hydrocyn® aqua
Hydrocyn® aqua är en alkoholfri desinfektionslösning som är pH-neutral och vattenbaserad och kan användas som desinfektion av till exempel hud och ytor. Till skillnad från desinfektionsmedel baserade på alkohol är Hydrocyn® aqua inte irriterande eller retande för kroppen. Den är heller inte brandfarlig. Den aktiva substansen (HOCl) är en naturlig del av det mänskliga immunförsvaret. Produkten är CE-märkt (godkänd i EU), registrerad av FDA i USA samt godkänd av Kemikalieinspektionen.

Läs mer på www.hydrocyn.se

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing, mobil: +46 70 521 13 88