Zimmer Biomets traumaimplantat med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi lanseras på utvalda EMEA-marknader

ZNN Bactiguard

Zimmer Natural Nail (ZNN) Bactiguard-implantaten lanseras nu i Tyskland, Spanien och Storbritannien och blir tillgängliga för patienter och kirurger på andra utvalda EMEA-marknader (Europa, Mellanöstern och Afrika) under sommaren.

”Mindre än två år efter att vi inledde samarbetet med Zimmer Biomet kan vi nu erbjuda ZNN Bactiguard implantat till patienter och ortopeder i Europa. Det är en enorm prestation av vårt gemensamma utvecklingsteam. Jag är mycket glad och stolt över partnerskapet och övertygad om att det kommer att leda till bättre vårdutfall och livskvalitet för patienterna”, säger Cecilia Edström, Bactiguards VD.

Parallellt med lanseringen inleder Zimmer Biomet en klinisk studie för att samla in ytterligare evidens för att implantaten, ZNN Bactiguard, minskar de postoperativa infektionerna.

Bactiguards teknologi ger en effektiv och långvarig lösning för att förebygga infektioner1. Det mycket tunna ytskiktet av ädelmetaller täcker ZNN-implantatets yta. Vid kontakt med vätska skapar metallerna i ytskiktet en galvanisk effekt som minskar mikrobiell adhesion2. Detta innebär att färre bakterier fäster på implantatet, vilket förhindrar att biofilm bildas som kan leda till infektioner3.

Bactiguards teknologi har i kliniska studier visats reducera  infektioner även på andra områden, till exempel urinkatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber4.

I september 2019 inledde Bactiguard och Zimmer Biomet ett partnerskap för att utveckla och lansera ortopediska traumaimplantat med Bactiguards teknologi i syfte att minska risken för postoperativa infektioner. I januari 2021 fick ZNN Bactiguard europeiskt regulatoriskt godkännande och CE-märkning och implantaten är nu klara för lansering i Europa och andra utvalda marknader i EMEA.

 

För mer information:
Läs mer om ZNN Bactiguard  http://www.znnbactiguard.com
Cecilia Edström, VD, Bactiguard tel: +46 72 226 23 28
Melinda de Boer, Zimmer Biomet, tel: +41 78 706 02 37


Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD.

I Bactiguards produktportfölj finns också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Om Zimmer Biomet
Grundades 1927 i Warsaw, Indiana, USA, och är världsledande inom sjukvård för muskler och skelett. Zimmer Biomet designar, tillverkar och marknadsför ortopediska rekonstruktiva produkter för idrottsmedicin, muskulatur, extremiteter och traumaprodukter; ryggrads-, kranie- och thoraxprodukter; tandimplantat och andra kirurgiska produkter.

Samarbetar med vårdpersonal över hela världen för att hålla högt innovationstempo. Produkterna och lösningarna används för behandling av patienter som har skador på ben, leder eller mjukdelar. Tillsammans med vårdpersonal får miljontals människor hjälp till ett bättre liv.

Verksamhet i mer än 25 länder och säljer produkter i mer än 100 länder. För mer information, besök www.zimmerbiomet.com

1-4. Översikt av klinisk säkerhet för produkter med Bactiguards ytskikt. 4671-0200-REV, 2021. Kan beställas.