Affärsidé och vision

Vi ökar patientsäkerheten och räddar liv!

Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Färre infektioner minskar antalet komplikationer, reducerar vårdtider och användningen av antibiotika. Det sparar avsevärda resurser och kostnader för sjukvården och samhället och minskar spridningen av multiresistenta bakterier.

Våra kärnvärden

Allt vi gör i vår dagliga verksamhet genomsyras av:

  • Långsiktigt partnerskap
  • Förtroende och ansvar
  • Kreativitet
  • Snabb respons
  • Resurseffektivitet

… och präglas av empati, respekt och kommunikation.