Syfte och vision

“To champion a healthier world by preventing infections”

Vad vi gör

Grunden för vår verksamhet är patienthälsan och visionen att skydda människor från infektioner. Vi vill bidra till ökad infektionsprevention eftersom infektioner leder till sämre livskvalitet för patienterna, ökad dödlighet och ökar risken för antibiotikaresistens. Enligt WHO är antibiotikaresistens ett globalt växande problem som riskerar att omintetgöra de senaste hundra årens medicinska framsteg. Därför är vårt erbjudande inom infektionsprevention mycket betydelsefullt för sjukvården och patienthälsan.

Verksamheten består av licenssamarbeten och en egen produktportfölj. Vi fokuserar på fem strategiska terapiområden: ortopedi, intravaskulär/intensivvård, sårvård, dental och urologi. Genom att hitta nya applikationer för vår teknologi får fler patienter tillgång till effektiv och säker infektionsprevention.

Skapar aktieägarvärde genom långsiktig tillväxt och samhällsnytta genom att förebygga infektioner och bekämpa antibiotikaresistens.

Hur vi arbetar

En syftes- och värderingsstyrd organisation
Med beprövad teknologi och kunskap
Med klinisk evidens och regulatoriska godkännanden
Med global räckvidd och lokal närvaro

  • Licenssamarbeten med ledande globala medicintekniska företag
  • Säljteam i Norden, Indien, Malaysia och ett nätverk med distributörer
  • Produktion i Sverige och Malaysia

Vår impact

Minska patienters lidande och rädda liv
Avlasta sjukvårdsresurser (med pengar och tid)
Skydda mot bakterier, virus och svampar och bekämpa antibiotikaresistens
Differentiera licenstagarnas produkter med vårt ytskikt – öka värde, inverkan och skapa ytterligare patienträckvidd

Våra kärnvärden

Allt vi gör i vår dagliga verksamhet styrs av:

  • Teamwork
  • Innovation
  • Mod
  • Ansvarstagande
  • Transparens