Affärsidé och vision

Vår vision

Eliminera infektioner för att:

  • Öka patientsäkerheten och rädda liv.
  • Reducera användningen av antibiotika och begränsa spridningen av multiresistenta bakterier.
  • Reducera vårdkostnader.

Vår affärsidé

Vi räddar liv genom att utveckla och erbjuda infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner.

Våra kärnvärden

Allt vi gör i vår dagliga verksamhet genomsyras av:

  • Långsiktigt partnerskap
  • Förtroende och ansvar
  • Kreativitet
  • Snabb respons
  • Resurseffektivitet

… och präglas av empati, respekt och kommunikation.