Affärsidé och vision

Vår vision

Skydda människor från infektioner.

Vår mission

Förebygga infektioner för att rädda liv, begränsa antibiotikaresistens och spara kostnader genom att erbjuda säkra och effektiva lösningar.

Våra kärnvärden

Allt vi gör i vår dagliga verksamhet genomsyras av:

  • Teamwork
  • Innovation
  • Mod
  • Personligt ansvarstagande
  • Transparens

Kärnvärdena ska stödja oss i att framgångsrikt förverkliga vår vision att skydda människor från infektioner.