Klinisk evidens

Bactiguards produkter har stor inverkan på människors liv och hälsa därför genomför vi kontinuerligt kliniska studier i såväl Sverige som internationellt, i samarbete med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Kliniska studier ökar vår kunskap

För att verifiera effekten av vår teknologi bedriver vi omfattande kliniska studier. Syftet med de kliniska studierna är att generera mer data om våra produkter. Främst vill vi se hur effektiva produkterna är för att förebygga infektioner och därutöver studerar vi även säkerhet, användarvänlighet och patientnöjdhet. Alla studier utformas enligt internationella och lokala lagar, regler och etiska principer. De granskas och godkänns av etiska kommittéer och relevanta myndigheter.

  • Vi har utfört över 40 kliniska studier med 100 000 patienter
  • 200 miljoner katetrar med vårt ytskikt har använts under 25 år
  • Inga biverkningar relaterade till ytskiktet har rapporterats

Välkommen att kontakta oss och vår Clinical department om du vill veta om vår kliniska data!