Vi bidrar till FNs globala mål

Med vår unika teknologi bidrar vi till FN:s Globala hållbarhetsmål 3 för god hälsa och välbefinnande. FN slår fast att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Det målet står på spel om vi inte lyckas i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner.

FN:s Globala Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Enligt Världshälsoorganisationen äventyrar antibiotikaresistensen möjligheten att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Avsaknaden av effektiva behandlingar av TBC, lunginflammation och urinvägsinfektioner är ett allvarligt globalt hot mot folkhälsan.

Med vår unika teknologi bidrar vi direkt till FN:s Globala Mål 3 God hälsa och välbefinnande. FN slår fast att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Målet är att senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar. Det här målet står på spel om vi inte lyckas i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Bactiguards produkter utgör en viktig länk i värdekedjan kring vårdrelaterade infektioner. Vid virusinfektioner – till exempel vid coronasmitta – är kroppens immunförsvar under stress och därmed ökar risken för sekundära bakteriella infektioner. En av de allvarligaste bakterieinfektionerna är sepsis som elva miljoner människor dör av varje år.Vi erbjuder ett förbättrat infektionsskydd vid användningen av implantat och medicintekniska produkter i urinvägarna, luftvägarna och blodomloppet.

För oss på Bactiguard handlar vår dagliga verksamhet om att bidra till arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner, öka patientsäkerheten och rädda liv. På så sätt bidrar vi till att FN:s globala mål kan uppnås.