Hydrocyn® aqua - alkoholfri desinfektion

Köp Hydrocyn

Desinfektion för företag, offentliga miljöer och skolor

Hydrocyn® aqua – det alkoholfria alternativet

Många arbetsplatser utrustar sin personal med Hydrocyn som ett led i sitt förebyggande arbete. Hydrocyn innehåller ingen alkohol och lämpar sig därför väl i till exempel företag, offentliga miljöer och skolor.

  • Ej brandfarlig – helt alkoholfri
  • Hudvänlig, rekommenderas av Asthma Allergy Nordic
  • Dödar effektivt bakterier, virus och svamp
  • Bevisat effektivt mot nya coronaviruset*
Kontakta mig

Choose your country

Är du intresserad av att köpa Hydrocyn till ditt företag eller verksamhet?

Hydrocyn finns i olika storlekar och förpackningar. Är du ansvarig för inköp av desinfektion på ditt företag? Kontakta oss så hittar vi en skräddarsydd lösning som passar er!

Andreas Wallgren
E-post: hydrocynorder@bactiguard.com
Telefon: +46 70 637 97 49

Alkoholfri – en viktig egenskap vid hantering och lagring av desinfektionsmedel

Alkoholfri – en viktig egenskap vid hantering och lagring av desinfektionsmedel

Hydrocyn inte brandfarligt som alkoholbaserade desinfektionsmedel, vilket är en viktig egenskap vid hantering och lagring.

Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är alkoholbaserade desinfektionsmedel ofta brandfarliga vätskor med låg flampunkt som lätt kan antändas vid rumstemperatur. Det finns det flera föreskrifter kopplade till lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), som arbetsgivare måste ta hänsyn till vid hantering och lagring av handsprit.

Källa: Faktablad – Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara, Publ.nr MSB1534 2020-03-25, https://rib.msb.se/filer/pdf/29076.pdf

God handhygien utan tillgång till tvål och vatten

Har du medarbetare som rör sig i miljöer utan tillgång till tvål och vatten eller andra fasta hygienstationer? Men som har ett stort behov av att kunna säkerställa en god handhygien? Med en Hydrocyn i fickan/väskan/bilen har du alltid en effektiv och hudvänlig desinfektion nära till hands.

Hydrocyn varken luktar starkt eller svider, men dödar effektivt både virus, bakterier och svamp samtidigt som den är snäll mot huden. Lösningen innehåller ingen alkohol, så du behöver man inte vara rädd för att få stänk i ögon eller mun, eller för att den ska vara brandfarlig. Hydrocyn är godkänd av Astma och Allergiförbundet.

 

Vill du veta mer?