Hydrocyn® aqua - alkoholfri desinfektion

Köp Hydrocyn

Testresultat

Omfattande tester visar att Hydrocyn effektivt eliminerar bakterier, virus och svamp. Nedan en sammanfattning av testresultat gällande antimikrobiell aktivitet – efter exponering av Hydrocyn – för olika mikrober.

Choose your country

Bakterier

Bakterier

Hydrocyn har testats på flera mikroorganismer enligt standardtest ASTM E2315. Reduktionen som visas i tabellen är efter 1 minuts exponeringstid (om inget annat anges). Hydrocyn har också visat sig reducera biofilm.

Sammanfattning av antimikrobiell aktivitet efter exponering av Hydrocyn:

TestorganismReduktion efter 1 minut
Bacillus subtilis99.9996 %
Clostridium difficile99.9976 %
Clostridium sporogenes88.3529 % *
Enterococcus faecalis VRE88.3529 % *
Escherichia Coli99.9999 %
Gardnerella vaginalis99.99 %
Klebsiella Pneumoniae99.9999 %
Mycobacterium bovis99.99 %
Pseudomonas Aeruginosa99.87 %
Salmonella typhimurium99.99 %
Staphylococcus aureus99.99 %
Staphylococcus aureus – MRSA99.9999 %

* 95.7 % efter 5 min, 98.4 % efter 19 min.

Svamp

Svamp

Sammanfattning av antimikrobiell aktivitet efter exponering av Hydrocyn:

TestorganismReduktion efter 1 minut
Aspergillus niger99.00 % *
Candida albicans99.9999 %
Candida auris99.99 %
Sporothrix schenkii99.9999 %
Trichophyton mentagrophytes99.9999 %

* 2 minuters exponeringstid

Virus

Virus

Hydrocyn har testats mot SARS-CoV-2 i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala.*

Viruskulturen med SARS-CoV-2 exponerades för Hydrocyn direkt ur flaskan. Effekten mot viruset testades efter 30 sekunder, 1 minut samt 2 minuter. Redan efter 30 sekunder hade halten levande och aktivt virus reducerats med 99,9 %. Alltså hade den största delen av viruset dödats (inaktiverats) och var inte längre smittsamt.

Hydrocyn har även uppvisat en signifikant effekt på inaktivering av tidigare varianter av coronavirus till exempel HCoV-229E.

* I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn aqua på en viruskultur av det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visade att 99,98 % av viruspartiklarna avdödades och var därmed inte smittsamma.

EN test

EN14476

Efter utvärdering med modifierat vacciniavirus Ankara kan hand- och ytdesinfektionsmedel Hydrocyn aqua/Bactiguard Desinfektion förklaras ha ”virucid aktivitet mot alla höljesvirus” enligt EN 14476: 2013 + A2: 2019. Uttalandet ”virucidal aktivitet mot alla höljesvirus” täcker alla höljesvirus som HBV, HCV, HIV samt medlemmar i andra virusfamiljer som orthomyxoviridae (inkl. Alla humana influensavirus), coronaviridae (som MERS-CoV , SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2) och filoviridae inklusive Ebolavirus.

EN1499

Desinfektionsmedlet Hydrocyn aqua Avancerad desinfektion/Bactiguard Desinfektion testades och utvärderades enligt DIN EN 1499: 2017 ”Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika – Hygienisk handtvätt – Testmetod och krav (fas 2 / steg 2)”. Produkten är godkänd för att vara lämplig för hygienisk handtvätt.

Performed at Dr Brill+Partner GmbH Institute for Hygine and Microbilogy

Vill du veta mer?