Intensivvård

På en intensivvårdsavdelning (IVA) behandlas de allra sjukaste patienterna. Behandlingstiden är ofta lång och för varje dag på sjukhus ökar risken för att patienten drabbas av en infektion orsakad av medicinteknik. Varför riskera att de allra sjukaste och mest utsatta patienterna blir ännu sjukare?

Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber har en unik teknologi som reducerar mikrobiell adhesion. Färre bakterier fäster på ytan av produkterna, vilket minskar risken för till exempel kateterrelaterade infektioner och ventilatorassocierad pneumoni (VAP) som är en mycket allvarlig luftvägsinfektion.

Central venkateter (CVK) som förebygger infektion

BIP CVC är en central venkateter med Bactiguards unika teknologi som reducerar mikrobiell adhesion. Färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för kateterrelaterad infektion.

Endotrakealtub med dubbelt skydd

BIP ETT Evac är den enda tuben på marknaden som kombinerar dränage av subglottiskt sekret med Bactiguards unika teknologi som reducerar mikrobiell adhesion.

Kombinerar temperaturövervakning med infektionsprevention

BIP Foley TempSensor är en kvarliggande urinvägskateter som kombinerar kontinuerlig temperaturövervakning med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi.

Endotrakealtub (ETT) som förebygger infektion

BIP ETT är en endotrakealtub med Bactiguards unika teknologi som reducerar mikrobiell adhesion. Färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för infektion.