Sårvård

Ett sår är en belastning och påverkar patientens vardag, oavsett om såret är akut eller har svårt att läka som till exempel diabetesfotsår och trycksår. Sårvård handlar om att möjliggöra läkning, förhindra infektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet för patienten.

Bactiguards sårvårdsprodukter syftar till att påskynda läkningen och minska risken för infektioner. Ett exempel är Hydrocyn® aqua Avancerad sårvårdslösning som rengör, minskar bakteriell belastning, reducerar lukt och stödjer naturlig sårläkning.

Hydrocyn® aqua Avancerad sårvårdslösning

Hydrocyn® aqua – Avancerad sårvårdslösning, för sårtvätt, debridering och befuktning av kroniska och akuta sår.

Kirurgiska suturer

Bactiguard erbjuder ett brett urval av både resorberbara och icke resorberbara suturer.

 

Bråcknät VigiMesh™

VigiMesh™ är ett universellt bråcknät som framförallt används för bråckreparationer och bröstkorgsrekonstruktioner.