Sårvård

Ett sår är ofta en belastning som påverkar vardagen för den som drabbats, oavsett om såret är akut efter t.ex. vid olycksfall eller operation, eller svårläkt som bensår, diabetesfotsår och trycksår. Sårvård handlar om att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion och minska lidande.

Bactiguard Sårvård

För att tvätta, lindra och fukta akuta, kroniska och infekterade sår. Skapar en ren sårbädd genom att ta bort bakterier, svamp och sporer och stödjer samtidigt den naturliga läkningen.

Kirurgiska suturer

Bactiguard erbjuder ett brett urval av både resorberbara och icke resorberbara suturer.

 

Bråcknät VigiMesh™

VigiMesh™ är ett universellt bråcknät som framförallt används för bråckreparationer och bröstkorgsrekonstruktioner.