BIP Foley Catheter (latex)

Bactiguards infektionsförebyggande urinvägskateter, BIP Foley Catheter, är en kvarliggande urinvägskateter med Bactiguards ytskikt, som har en dokumenterad förmåga att reducera symtomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner.

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och orsakas ofta av kvarliggande urinvägskatetrar.1 Ytan på katetrar drar till sig bakterier och andra mikrober som vid kolonisering kan utveckla biofilm och leda till infektion.

Kontakta mig, jag vill veta mer

69% minskad risk för kateterrelaterad UVI med Bactiguards teknologi

En nyligen publicerad (mars 2021), stor, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie i Indien med 1 000 patienter visar att urinvägskatetrar med Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt minskar risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion (CAUTI) med 69 % jämfört med en standardkateter.2 Studien publicerades i den internationellt ansedda vetenskapliga tidskriften ”Antimicrobial resistance and infection control”. Läs mer om studien.

Bactiguards unika teknologi gör att färre bakterier fäster på katetern

Bactiguards teknologi (Bactiguard Infection Protection) baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på kateterns yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska (urin) skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av katetern, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

BIP Foley-katetern är främst avsedd för patienter som behöver en kateter längre än två dagar. Kortare användning än två dagar leder sällan till infektion och en standardkateter kan därför användas.

BIP Foley Catheter latex

Säker och vävnadsvänlig

Mängden ädelmetaller i Bactiguards ytskikt är mycket låg och under alla säkerhetsnivåer. Ytskiktet sitter fast förankrat på katetern och inga toxikologiska eller farmakologiska mängder frisätts. Det gör teknologin både säker och vävnadsvänlig jämfört med traditionella ytskikt, som ofta bygger på frisättning av ämnen som dödar bakterierna, till exempel höga koncentrationer av silverjoner, klorhexidin eller antibiotika.

Produkten är välbeprövad, fler än 100 000 patienter har inkluderats i kliniska studier och över 200 miljoner katetrar har använts utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

BIP Foley-katetrar ger kostnadsbesparingar

Att investera i förebyggande vård med BIP Foley-katetrar har visat sig minska kateterrelaterad UVI på ett kostnadseffektivt sätt. Kostnadsbesparingarna återfinns inom en rad olika ersättningssystem i Europa och USA.3-5 BIP Foley-katetrar förknippas med lägre behandlingskostnader, lägre kostnader relaterade till vårdtid och högre livskvalitet för patienten.5

Användning & utförande

BIP Foley Catheter är godkänd för både transuretral och suprapubisk användning i 90 dagar. Katetern är gjord av latex och finns i flera olika storlekar och längder. Latex är ett mycket mjukt och flexibelt material, som ger komfort för patienten.

Kuffning och hydrofilt ytskikt

Latexkatetrar kuffas med sterilt vatten. Bactiguards ytskikt finns på både insidan och utsidan av katetern. Där finns också ett hydrofilt ytskikt som minskar friktionen och ökar patientkomforten vid insättning och när katetern dras.

Jag vill beställa en produktbroschyr

 

Referenser:
1. Klevens RM et al. Estimating health-care associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mar–Apr;122(2):160-6.
2. Kai-Larsen, Y., Grass, S., Mody, B. et al. Foley catheter with noble metal alloy coating for preventing catheter-associated urinary tract infections: a large, multi-center clinical trial. Antimicrob Resist Infect Control 10, 40 (2021).
3. Hidalgo Fabrellas et al. Enferm Intensiva. 2015; 26(2):54–62.
4. Karchmer TB et al. Arch Intern Med. 2000 Nov 27;160(21):3294–8
5. Saint S. et al. Arch Intern Med. 2000; 160:2670–2675.

Kateterisering med kvarliggande urinkateter, kvinna

Guide för katetrisering av kvinna med kvarliggande kateter för att undvika urinvägsinfektion och skador på urinröret.

Kateterisering med kvarliggande urinkateter, man

Guide för katetrisering av man med kvarliggande kateter för att undvika urinvägsinfektion och skador på urinröret.

Byte av suprapubisk kateter

Guide för byte av suprapubisk urinkateter för att undvika urinvägsinfektion.