Teknologier för att förebygga infektioner i klinisk praktik

Vårdrelaterade infektioner drabbar 1 av 10 patienter varje år världen över. I det här symposiet presenterar ledande experter inom infektionsprevention, infektionsförebyggande teknologier som använts i vården och hur de har fungerat. Symposiet görs i samarbete mellan projektet VRI-proaktiv, Karolinska institutet, Umeå universitet och Bactiguard. Hela symposiet hålls på engelska.

Avsnitt

Introduction
HAI and AMR
Artificial intelligence algorithms to detect HAIs
Implementation of e-tools for infection prevention
Surface technology to prevent infections
Questions and discussion

Föreläsare

Dr Anders Johansson
MD, PhD, Consultant infectious diseases and assoc. professor Umeå universitetssjukhus

Dr Pontus Nauclér
MD, PhD, Consultant infectious diseases and assoc. professor Karolinska universitetssjukhus

Dr Stefan Grass
MD, PhD, Medicinsk chef och vice vd Bactiguard

Vårdrelaterade infektioner (VRI) och antimikrobiell resistens (AMR)

 • Globalt 1.27 miljoner dödsfall varje år på grund av bakteriell AMR
 • Uppskattningsvis 1.3 miljoner dödsfall kopplade till vårdrelaterade infektioner (VRI) årligen, sammanhållen global data saknas
 • Det finns teknologier framtagna för att automatisera och underlätta insamlingen av standardiserad VRI- och AMR-data

Artificiell intelligens-algoritmer för att upptäcka vårdrelaterade infektioner

Övervakning och mätning av VRI är grundläggande inom de flesta program för infektionsprevention. Kontinuerliga epidemiologiska data kan användas för att:

 • Informera vårdpersonal
 • Fördela resurser
 • Utvärdera insatser för att förebygga VRI

Patientsäkerhet med hjälp av IT-tjänster

Traditionella system för att mäta VRI = manuell utvärdering av patientjournaler =tidskrävande och resursintensivt

 • Kontinuerlig mätning av VRI: 1.5 fulltidstjänst per 10 000 intagna på sjukhus

Automatiska mätningssystem för VRI:

 • Ökad effektivitet
 • Minskad risk för subjektiva tolkningar

Implementering av e-tjänster för infektionsprevention inom vården

 • Kliniskt IT-verktyg för utbildning om vårdrelaterade infektioner (VRI)
 • Fungerar väl för att utbilda vårdpersonal om VRI

Implementering av nudging-verktyg

 • ”Infektionsverktyget” integrerades nationellt i de elektroniska journalerna i Sverige, 2012.
 • Infektionsverktyget är designat för att övervaka/mäta VRI-incidens och initial förskrivning av antibiotika.
 • Verktyget har även en nudging-effekt för att öka läkares medvetenhet om VRI och ansvarsfull antibiotikaförskrivning
 • Verktyget tar ungefär 30 sekunder extra att använda vid förskrivning av antimikrobiell medicin.

Ytskiktsteknologi för att förebygga infektioner 

 • Medicinsk utrustning är orsaken till drygt 50% av alla VRI:er.
 • Bactiguard har utvecklat en ytskiktsteknologi som reducerar adhesion
 • Teknologin kan appliceras på de flesta material som används för medicintekniska produkter.
 • Det är en icke-frisättande, vävnadsvänlig och säker ytskiktsteknologi

Läs om Bactigurds teknologi

 Använd och testad kliniskt

 • Teknologin har testats i drygt 40 kliniska studier med över 100 000 patienter
 • Över 200 miljoner katetrar med Bactiguards teknologi har använts och inga biverkningar relaterade till teknologin har rapporterats
 • 69% reduktion av UVI med Bactiguards teknologi.
 • 53% reduktion av VAP med Bactiguards teknologi.

 

Läs Bactiguards senaste studie

VRI-proaktiv

Symposiet görs i samarbete med projektet VRI-proaktiv, som finansieras av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Syftet med projektet är att reducera vårdrelaterade infektioner med hjälp av ny teknologi. VRI-proaktivs intressenter är Karolinska universitetssjukhuset, Umeå universitetssjukhus, Region Stockholm, Region Västerbotten och Bactiguard.

 

Referenser
Källor och referenser finns i symposiet.