Tillsammans i kampen mot antibiotikaresistens

Att förebygga vårdrelaterade infektioner är ett viktigt verktyg i kampen mot antibiotikaresistens. Kunskapen och tekniken att arbeta preventivt finns och är väl beprövad och dessutom kostnadseffektiv på lång sikt, enligt det svenska medicinteknitikföretaget Bactiguard.

Företagets teknologi baseras på att man applicerar ett tunt ytskikt av ädelmetaller på ytan av de medicintekniska produkterna, till exempel urin- och centrala venkatetrar.När ytskiktet kommer i kontakt med vätskor skapar ädelmetaller i beläggningen en galvanisk effekt som gör att färre bakterier kan fästa på ytan, vilket minskar risken för infektion

Det är en unik, men ändå enkel, teknik. Beläggningen förhindrar bakterier från att fästa på ytan, vilket förhindrar att biofilm skapas.Den bakteriella aktiviteten, som ju är den som skapar infektioner, blir helt enkelt mindre, säger Stefan Grass, chief medical officer på Bactiguard

Stefan menar, att vi genom att förhindra infektioner får ett minskat behov av att använda antibiotika, vilket är ett effektivt sätt att minska risken för antibiotikaresistens – som är ett av vår tids största globala problem. Under de senaste åren har forskare som är bekanta med problemet pratat om en tyst tsunami av framtida ökning av dödsfall orsakade av multiresistenta bakterier.

Indien inspirerar

Företaget verkar globalt och Indien är en av de snabbast växande marknaderna. Ansvarig chef, Deepak Kumar, för just nu samtal med vårdgivare inom hemtjänst för äldre.Äldre som behöver vård i hemmet är nämligen en växande patientgrupp i Indien, då antalet äldre har ökat betydligt de senaste åren.Inom denna patientgrupp är långvarig användning av urinkatetrar ganska vanligt, detta gör gruppen intressant för Deepak och hans team.

Genom att använda en ytskiktsbehandlad urinkateter på patienter som kateteriserats längre än två dagar kan vi på ett effektivt sätt förebygga infektioner. Fördelarna är flera, både för enskilda individer och samhället i stort, säger Deepak Kumar.

Goda nyheter för patienterna

En ytskiktsbehandlad kateter kan användas under en längre tid än en obehandlad, eftersom risken för infektioner är låg. Detta är goda nyheter för patienten. Dels minskar behovet av att byta kateter lika ofta, samtidigt som risken för smärtsamma infektioner minskar–även de infektioner som orsakas av multiresistenta mikrober. För vårdgivaren innebär det att värdefull tid frigörs till annat

Vi pratar verkligen om en win-win-situation. Vi kan göra det möjligt för en vårdgivare att ge fler patienter vård av hög standard i sina hem. Samtidigt, genom att undvika infektioner, blir livskvaliteten för den enskilda patienten mycket högre, säger Deepak Kumar.

Han har lång erfarenhet av att arbeta med infektionsprevention i Indien, där utmaningarna mot antimikrobiell resistens ständigt är närvarande. Därför vill han gärna dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra regioner och vårdgivare att arbeta mer med infektionsförebyggande teknik som den Bactiguard tillhandahåller.

Deepak Kumar, Director India and south Asia