Utdelningspolicy

Tillväxt före utdelning

Vår långsiktiga målsättning är att dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt med beaktande av bolagets finansiella ställning. Eftersom Bactiguard är i en expansionsfas kommer vi under de närmaste åren att prioritera tillväxt före utdelning.