Investerare

Här hittar du all information om aktien, bolagsstyrning, rapporter, finansiell kalender och presentationer.

Delårsrapport tredje kvartalet (januari - september) 2020

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet torsdagen den 5 november 2020 kl. 08.00.

Presskontakt

Gabriella Björknert Caracciolo
Gabriella Björknert Caracciolo
CFO och vice vd

Anställd 2020

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Bakgrund: Ledande befattningar inom SEB och Nordea, bred erfarenhet från Management Consulting

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 4 350 B-aktier som personligt innehav

Kontakta oss