Investerare

Här hittar du all information om aktien, bolagsstyrning, rapporter, finansiell kalender och presentationer.

Stora framsteg i licensverksamheten

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 15 juli 2021 kl. 08.00.

Den 15 juli hölls en audiocast på engelska för aktieägare, analytiker och media, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo kommenterade rapporten och svarade på frågor.

Länk till webcast

Presentation

Stora framsteg i licensverksamheten

Nordic Mid Small Cap Seminar 2021

Ta del av Vd Cecilia Edströms presentation på Handelsbankens small/mid cap seminarium.

Delårsrapport andra kvartalet (januari - juni) 2021

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för andra kvartalet 2021 torsdagen den 15 juli 2021 kl. 08.00.

Presskontakt

Gabriella Björknert Caracciolo
Gabriella Björknert Caracciolo
CFO och vice vd

Anställd 2020

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Bakgrund: Ledande befattningar inom SEB och Nordea, bred erfarenhet från Management Consulting

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 6 000 B-aktier som personligt innehav

Kontakta oss