Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Transformation of Bactiguard into a license focused business with the vision to become the global standard of care

  • Intäkt 49.5 MSEK (66.2)
  • EBITDA -9.5 MSEK (2.5)
  • Kassaflöde -35.0 MSEK (9.9)
Läs mer

Transformation of Bactiguard into a license focused business with the vision to become the global standard of care

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade rapport för tredje kvartalet 2023 den 27 oktober 2023 klockan 08:00.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kl. 11.00, där tf vd Thomas von Koch och CFO Carin Jakobson presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Presentation (PDF)

Transformation of Bactiguard into a license focused business with the vision to become the global standard of care

Årsredovisning 2022 - Ett starkt år med fokus på transformation

Årsredovisning 2022 - Ett starkt år med fokus på transformation

Presskontakt & Investor Relations

Carin Jakobson

Carin Jakobson

Finance Director

Anställd 2022

Född: 1974

Utbildning: Civilekonom Linnéuniversitetet

Bakgrund: Flertalet CFO-befattningar bland annat på Stille, Sivers IMA och Rolling Optics.

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 144 092 köpoptioner

Kontakta oss