Investerare

Här hittar du all information om aktien, bolagsstyrning, rapporter, finansiell kalender och presentationer.

Bactiguards bokslutskommuniké 2020

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade bokslutskommunikén för 2020 torsdagen den 4 februari 2021 kl. 08.00.

Med anledning av detta bjöd företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media, där VD Cecilia Edström och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterade och kommenterade bokslutsrapporten samt svarade på frågor.

Länk till webcast

Bokslutskommuniké 2020

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade bokslutskommunikén för 2020 torsdagen den 4 februari 2021 kl. 08.00.

Presskontakt

Gabriella Björknert Caracciolo
Gabriella Björknert Caracciolo
CFO och vice vd

Anställd 2020

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Bakgrund: Ledande befattningar inom SEB och Nordea, bred erfarenhet från Management Consulting

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 6 000 B-aktier som personligt innehav

Kontakta oss