Investerare

Här hittar du all information om aktien, bolagsstyrning, rapporter, finansiell kalender och presentationer.

Delårsrapport andra kvartalet (januari - juni) 2020

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 07.30.

Presskontakt

Gabriella Björknert Caracciolo
Gabriella Björknert Caracciolo
CFO och vice vd

Anställd 2020

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Bakgrund: Ledande befattningar inom SEB och Nordea, bred erfarenhet från Management Consulting

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 2 250 B-aktier som personligt innehav

Kontakta oss