Delårsrapport Q1 2022

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

  • Intäkt 55,2 MSEK (41,8)
  • EBITDA -4,0 MSEK (1,9)
  • Kassaflöde -11,9 MSEK (-0,9)
Läs rapporten
Bactiguards Årsredovisning 2021<br /> - acceleration med <br /> patienten i fokus

Bactiguards Årsredovisning 2021
- acceleration med
patienten i fokus

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för första kvartalet 2022, onsdagen den 27 april 2022 kl. 08.00 och håller årsstämma via poströstning den 29 april 2022.

Med anledning av detta bjöd företaget in till en audiocast på engelska för aktieägare, investerare och analytiker den 27 april kl. 11.00, där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterade och kommenterade delårsrapporten samt svarade på frågor.

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

Spännande framtid för Bactiguard med vd
Anders Göransson

Bactiguards vd Anders Göransson pratar med entusiasm om företagets framtid och den kommande tillväxtresan. ”Att höra den fantastiska feedback vi får från våra partners och patienter får mig att inse att Bactiguard var helt rätt val för mig”, säger Anders Göransson.

Läs intervjun med honom där han delar med sig av tankar om företagets riktning och vad han tycker är bra egenskaper hos en ledare.

Erik Penser Banks Bolagsdag, 2021

Ta del av den företagspresentation som Bactiguards vd Anders Göransson höll på Erik Penser Banks Bolagsdag, den 25 nov 2021.

Delårsrapport Q1 2022

Bactiguard Holding AB (publ) publicerade delårsrapporten för första kvartalet 2022, onsdagen den 27 april 2022 kl. 08.00 och håller årsstämma via poströstning den 29 april 2022.

Presskontakt

Gabriella Björknert Caracciolo
Gabriella Björknert Caracciolo
CFO och vice vd

Anställd 2020

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Bakgrund: Ledande befattningar inom SEB och Nordea, bred erfarenhet från Management Consulting

Övriga uppdrag:

Innehav i Bactiguard: 6 000 B-aktier som personligt innehav

Kontakta oss