Testresultat

Biokompatibilitet

Bactiguard Wound Management/Hydrocyn aqua sårlösning har testats för biokompatibilitet enligt ISO 10993 och har godkända resultat i följande in-vivo och in-vitro studier:

Biocompatibility TestResult
Acute Dermal Toxicity StudyNo dermal toxicity
In Vivo Studies; Intracutaneous Reactivity TestNo evidence of erythema or oedema
In Vivo Studies; Primary Skin TestNo skin irritation
Genotoxicity StudiesNo genotoxicity effect
Cytotoxicity StudiesNo cytotoxic effect
Acute Oral Toxicity StudyNo oral toxicity
Skin Sensitization StudyNon-sensitizing
Ocular Irritation StudyNo ocular irritation
Vaginal Irritation StudyNo vaginal irritation
Acute Inhalation Toxicity StudyNo toxicity
All tests done under GLP conditions and reported as per international norms.

Antimikrobiell effekt

Bactiguard Sårvård/Hydrocyn aqua sårvårdslösning har testats på flera mikroorganismer enligt standardtest ASTM E2315. Testerna visar att produkten är effektiv mot både grampositiva och gramnegativa bakterier (inklusive MRSA), svampar och sporer.*

MikroorganismMikrobiell närvaro
Bakterier
Escherichia coliND (<1)
Bacillus cereusND (<1)
Pseudomonas aeruginosaND (<1)
Enterococcus faecalisND (<1)
Salmonella sp.ND (<1)
Salmonella typhimuriumND (<1)
Staphylococcus aureusND (<1)
Listeria sp.ND (<1)
Legionella sp.ND (<1)
Pseudomonas putidaND (<1)
Svamp
Aspergillus nigerND (<1)
Yeast & moldND (<1)

*Tested using ASTM E2315-03 (Standard Guide for Assessment of Antimicrobial Activity Using a Time-Kill Procedure)
** ND: Not Detected

Time-to-kill evaluation (60 sec of exposure)

Mikroorganism% Reduktion
Bakterier
E. feacalis, VRE99.99%
MRSA99.99%
Mycobacterium bovis99.99%
Gardnerella vaginalis99.99%
Acinetobacter baumannii99.99%
Klebsiella pneumoniae99.99%
Klebsiella pneumoniae, CRE99.99%
Svamp
Candida albicans99.99%
Trichophytan mentagrophytes
99.99%
Sporothrix schenckii99.99%
Candida auris99.99%
Sporer
Bacillus subtilis99.99%
Clostridium difficile99.99%
Clostridium sporogenes98.45%

Effective against biofilm

In vitro-tester visar att Bactiguard Sårvård är effektivt mot biofilm (Pseudomonas aeruginosa och MRSA) och reducerar biofilmskoncentrationen med upp till 99,9%.

Typ av BiofilmResultat
Pseudomonas AeruginosaResultatet visar en logaritmisk minskning med mer än 5,95 från den ursprungliga biofilmkoncentrationen, en effektiv reduktion av biofilm med 99,9%.
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)Resultatet visar en logaritmisk minskning med mer än 4,4 från den ursprungliga biofilmkoncentrationen, en effektiv reduktion av biofilm med 99,99%.
The test was carried out demonstrate ASTM E2799-12, Standard Test Method for Testing Disinfectant Efficacy against Pseudomonas aeruginosa Biofilm using the MBEC Assay. Data on file.