Val av kateter

Katetermaterial

Grundmaterialets funktion är att skapa en slang med hålrum som kan avleda urin. Kvarliggande katetrar tillverkas i olika material. Idag är latex och silikon de mest använda materialen. Bägge har sina för- och nackdelar och det är viktigt att välja rätt material för varje enskild patient.

Patienter med känd latexallergi ska inte behandlas med latexkateter.

Silikon är ett styvare material än latex, vilket möjliggör en större inre lumen samtidigt som den yttre diametern bibehålls.

Latex

Latex är ett mycket mjukt och flexibelt material, som ger komfort för patienten. Det ska alltid vara täckt med ett skyddande ytskikt eftersom latex kan vara irriterande för vävnader. Patienter med känd latexallergi ska inte behandlas med latexkateter.

Latexkatetrar kuffas med sterilt vatten.

Kateter av latex

+Mjuk och komfortabel
Kuffas med sterilt vatten
Inte för patienter med latexallergi

Silikon

Silikon är vävnadsvänligt, hypoallergent och är mindre irriterande än latex.

Silikonkatetrar kuffas med sterilt vatten vid upp till två veckors användning. Vid längre liggtid kan en glycerinlösning användas för att undvika vätskediffusion.

Kateter av silikon

+Vävnadsvänligt och hypoallergent
Större inre lumen än latex
Kan upplevas hård
Risk för att en “krage” bildas efter tömning av ballongen

Ytskikt

Idag finns det en rad ytskikt på marknaden som kan appliceras på kateterns grundmaterial. De kan ha olika syften: att skydda patienten mot latex, att underlätta hantering och förbättra patientkomforten eller att skydda mot infektioner.

Skydd mot latex – Silikonelastomer och PTFE

Latexkatetrar kan vara belagda med ett tunt lager silikon eller teflon för att skydda patientens vävnader mot latex.

Högre komfort – Hydrofil yta

Katetrar med ett hydrofilt ytskikt är mycket biokompatibla och har lägre friktion vilket ger högre patientkomfort, samt skyddar patientens vävnader mot latex.

Infektionsskydd – Bactiguards infektionsförebyggande teknologi

Bactiguards infektionsförebyggande teknologi, BIP, baseras på ett mycket tunt ytskikt består av guld, silver och palladium, fast förankrat på urinvägskatetern. Vid kontakt med vätska (urin) skapar de tre ädelmetallerna tillsammans en galvanisk effekt. Mikroströmmarna som uppstår reducerar mikrobiell adhesion, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till urinvägsinfektion. Läs mer om hur teknologin fungerar >>>

Kateter utan infektionsskydd

Bactiguard kateter utan infektionsskydd

När bakterier koloniserar katetern bildas en biofilm som skyddar dem mot antibiotika. Om bakterierna börjar sprida sig ökar risken för infektion. Läs mer om kateterrelaterad urinvägsinfektion >>>

Kateter med Bactiguards ytskikt

Bactiguard kateter med bactiguards ytskikt

Färre bakterier fäster på Bactiguards ytskikt, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Ytskikt som frisätter ämnen

Det finns också ytskikt som frisätter antimikrobiella ämnen, såsom silverjoner, klorhexidin eller antibiotika som dödar mikrober. Dessa ytskikt har en möjlig kortvarig effekt och skada på patientens vävnader kan inte uteslutas.

Kateterstorlek

Kateterns yttre diameter mäts i Charrière (Ch), vilket även kallas ”French gauge” (Fr). En kateter med för stor diameter kan innebära en påfrestning på slemhinnan i urinröret, vilket kan ge vävnadsskador. Om diametern är för liten tar det istället för lång tid för urinen att tömmas, vilket ökar risken för kateterstopp.

En allmän tumregel är att använda en så tunn kateter som möjligt för att uppnå önskat resultat.

De mest använda storlekarna för vuxna är 12 Ch och 14 Ch, ibland 16 Ch. Vanligtvis används färgkodning för olika storlekar på urinkatetrar, till exempel:

StorlekFärgAnvänds för:
12 CHVitLättflytande urin
14 CHGrönLättflytande urin
16 CHOrangeGrumlig urin, blod i urinen utan koagler

Bactiguard sample of Catheters 16_10

Ballongstorlek

När katetern har förts in hela vägen i urinblåsan fylls ballongen så att katetern hålls på plats. Ballongen ska fyllas med den mängd som anges på kateterkopplingen efter kateterstorleken, till exempel: 14 Ch/10 ml.

Använd en så liten ballong som möjligt. Ballongen ska inte vara större än vad som krävs för att hålla kvar katetern i urinblåsan.

Bactiguard ballongstorlek kateter

Om den fylls för mycket eller för lite kan det medföra komplikationer, t.ex. blåskramper. Överfyllning kan också leda till en ökad mängd residualurin eftersom ballongen hamnar högre upp i själva urinblåsan. En för stor ballong utgör onödigt tryck på den känsliga blåsbotten. En för liten ballong kan däremot leda till att ballongen halkar ner i urinröret.

Fyll ballongen med vätska i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

10 ml är den vanligaste ballongstorleken, som lämpar sig för de flesta patienter. 30 ml eller mer behövs endast vid särskilda åtgärder där mer tryck måste appliceras för att stoppa en blödning, till exempel efter en prostataresektion.

Bactiguard ballongstorlekar kateter 10ml-30ml

Fyll alltid ballongen med vätska i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Typ av kateterspets

Det finns olika typer av spetsar på urinkatetrar. Den mest använda spetsen vid rutinmässig kateterisering är Nelaton-spetsen, som är rundad med två hål för avrinning. På grund av att urinröret är böjt hos män kan en kateter med en böjd spets användas för att underlätta införandet. En sådan typ kallas för Tiemann-spets och är den näst mest använda.

Bactiguard kateterspetsar

Kateterventil

När urinen kan förvaras i urinblåsan kan en kateterventil anslutas till katetern. Ventilen öppnas med jämna mellanrum när urinblåsan ska tömmas. Tack vare ventilen behövs det ingen urinpåse, vilket kan vara mer praktiskt för patienten. En kateterventil innebär också att vissa av urinblåsans funktioner och tonus eventuellt kan bibehållas eftersom urinblåsan fylls och töms regelbundet.

Bactiguard kateterventil

Urinpåse

När urinen inte kan förvaras i urinblåsan rekommenderas en urinpåse som urinen samlas upp i. En tömningsbar urinpåse gör att bakterieangrepp fördröjs. Det finns påsar i många olika storlekar och slangar i olika längder. Under dagtid rekommenderas en urinpåse på cirka 500 ml, medan en större påse är att föredra på natten. Urinpåsar ska fixeras ordentligt mot patientens ben eller annan lämplig plats.

Tänk igenom syftet med kateterbehandlingen. Kan urinen stå kvar i urinblåsan?

Bactiguard urinpåse

Specialkatetrar

Det finns också specialkatetrar, nedan beskrivs några av de vanligaste.

Temperatursensor

Silikonkatetern med temperatursensor är en vanlig kvarliggande kateter men med en integrerad temperatursensor. Denna typ av kateter används ibland inom intensivvården och under vissa kirurgiska ingrepp. Nära kateterspetsen sitter en sensor som mäter temperaturen på urinen i urinblåsan. Detta är ett praktiskt och noggrant sätt att mäta den inre kroppstemperaturen på.

Bactiguard medline temperature sensing foley catheters

 

Pediatriska katetrar med ledare

Vissa katetrar, oftast i pediatriska storlekar, har en ledare (guidewire) som ger stabilitet under kateteriseringen.

Bactiguard bip foley silicone pediatric tops with wire

Hematuri

Om koagulerat blod eller vävnadsbitar måste sköljas ut kan det vara nödvändigt att använda en grövre kateter. En hematurikateter är avsedd för manuell eller kontinuerlig sköljning. Var extra försiktig vid insättning av en hematurikateter och använd rikliga mängder katetergel (ca 30-40 g för män).

 

Källa: Allt material har skrivits och granskats av Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska och uroterapeut och Helena Thulin, leg. sjuksköterska och med. dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.