BIP Endotracheal Tube Evac

  • Minskar risken för ventilatorassocierad lunginflammation (VAP)1
  • Kombinerar Bactiguards infektionsförebyggande ytskikt med subglottisk sugport
  • Avfasad spets, Murphy Eye, kuff med hög volym och lågt tryck
  • Svensk patenterad teknologi
Kontakta mig, jag vill veta mer

BIP Endotracheal Tube Evac
Halverad risk för VAP med Bactiguards teknologi

Halverad risk för VAP med Bactiguards teknologi

En belgisk studie som publicerats i den välrenommerade tidskriften Annals of Intensive Care visar att risken för VAP hos intensivvårdspatienter minskar med 53% vid användning av Bactiguards endotrakealtuber med subglottisk sugport (BIP ETT Evac).1  

Ventilatorassocierad lunginflammation

Även en kort behandling med endotrakealtuber kan leda till att patienten utvecklar ventilatorsassocierad lunginflammation (VAP), en mycket allvarlig luftvägsinfektion som kan drabba intuberade patienter. VAP är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen inom intensivvården och mikrobiell adhesion på tuben som resulterar i biofilm, är en bidragande orsak till infektion.

Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtub BIP ETT Evac, är den enda tuben på marknaden som kombinerar subglottisk sugport med den kliniskt visade förmågan hos Bactiguards ytskikt att minska mikrobiell adhesion.

Bactiguards unika teknologi gör att färre bakterier fäster på tuben

Bactiguards teknologi (Bactiguard Infection Protection) baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på tubens yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Subglottisk sugport reducerar infektionsrisken ytterligare

BIP ETT Evac är den enda tuben på marknaden som kombinerar subglottisk sugport med den kliniskt visade förmågan hos Bactiguards ytskikt att minska mikrobiell adhesion.4 Metaanalyser av randomiserade, kontrollerade studier har upprepade gånger visat på en minskning av VAP med cirka 50 % när subglottisk sugport används.5

Säker och välbeprövad

Bactiguards ytskikt sitter fast förankrat på tuben, vilket gör teknologin säker jämfört med traditionella ytskikt, som ofta bygger på frisättning av ämnen som dödar bakterierna och samtidigt kan skada den omgivande vävnaden, till exempel höga koncentrationer av silverjoner, klorhexidin eller antibiotika.

Teknologin är välbeprövad, fler än 100 000 patienter har inkluderats i kliniska studier och över 200 miljoner produkter har använts utan några rapporterade biverkningar relaterade till ytskiktet.

Användning & utförande

BIP ETT Evac används för att säkra öppna luftvägar genom intubering av trachea under narkos eller när intubation är nödvändig. Den förs in genom munnen till luftstrupen och kopplas till en respirator.

Bactiguards endotrakealtub tillhandahålls med eller utan subglottisk sugport; BIP ETT Evac och BIP ETT. Tuben har avfasad spets, Murphy Eye och kuff med hög volym och lågt tryck, för säker användning och för att minimera risken för att patientens luftrör skadas.

BIP ETT Evac är tillverkad av PVC utan förbjudna ftalater och belagd med Bactiguards ytskikt på både insidan och utsidan. Den är godkänd för användning i upp till 30 dagar.

Jag vill beställa en produktbroschyr

 

Referenser:
1. Damas, P., Legrain, C., Lambermont, B. et al. Prevention of ventilator-associated pneumonia by noble metal coating of endotracheal tubes: a multi-center, randomized, double-blind study. Ann. Intensive Care 121 (2022). https://doi.org/10.1186/s13613-021-00961-yl.
2. Craven DE et al. Infect. 1996;11(1):32-53.
3. Rello J et al. Chest. 2002;122(6):2115-2121.
4. Kollef MH et al. Chest. 2005; 128 (6):3854-3862.
5. Haas CF et al. Respir Care. 2014; Jun; 59(6):933-52.