Utbildning

Bactiguard har i samarbete med experter från Karolinska Universitetssjukhuset tagit fram utbildningsmaterial för dig som arbetar inom vården och vill fördjupa dig inom katetervård och kateterbehandling.

Kontakta oss om du vill att vi arrangerar ett lokalt utbildningstillfälle på din arbetsplats, eller vill veta mer!

Val av kateter

Latex och silikon de mest använda katetermaterialen. Det viktigaste är att välja rätt material för varje enskild patient.

Olika typer av kateterbehandling

Kvarliggande katetrar kan användas transuretralt eller suprapubiskt. Alternativt kan intermittent kateterisering utföras.

Kateterisering

Det är av yttersta vikt att ha god kännedom om rutiner för aseptisk kateterisering eftersom detta bidrar till att minska risken för UVI.

Dokumentation

En patient som behandlas med urinvägskateter kan få vård på olika sjukvårdsinrättningar under behandlingstiden, kateterbehandlingen måste därför dokumenteras noggrant i journalen.

Kateterrelaterad patientvård

Det är viktigt att ge patienten och anhöriga enkla tips om hur komplikationer kan förebyggas, t.ex. kring hygien och vätskeintag.

Vanliga komplikationer vid kateterbehandling

Risken för bakterieangrepp och efterföljande infektioner ökar för varje dag med kateterbehandling.