Sårvård

Ett sår är ofta en belastning som påverkar vardagen för den som drabbats, oavsett om såret är akut efter t.ex. vid olycksfall eller operation, eller svårläkt som bensår, diabetesfotsår och trycksår. Sårvård handlar om att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion och minska lidande.

Bactiguard Wound Management

För rengöring, debridering och fuktning av akuta, svårläkta och infekterade sår, samt första och andra gradens brännskada. Dödar effektivt bakterier, virus och svamp, och påskyndar läkningsprocessen.

Kirurgiska suturer

Bactiguard erbjuder ett brett urval av både resorberbara och icke resorberbara suturer.