Hydrocyn® aqua – Avancerad sårvårdslösning

Hydrocyn® aqua – Avancerad sårvårdslösning för sårtvätt, debridering och befuktning av kroniska och akuta sår. Stödjer sårläkningsprocessen genom att skydda och hålla såret rent och fritt från mikroorganismer och andra smittämnen.

Hydrocyn® aqua avancerad sårvårdslösning är en pH-neutral, oxiderande och vattenbaserad lösning som dödar mikrober såsom bakterier, svamp och sporer samt avdödar virus. Lösningen har också visat sig avlägsna biofilm.

Kontakta mig, jag vill veta mer

Användningsområde

Hydrocyn® aqua är en sårvårdslösning för sårtvätt, debridering och befuktning av kroniska och akuta sår. Avsedd för utvärtes bruk, kan appliceras direkt i såret.

Hydrocyn® aqua hjälper till att:

 • Rengöra såret
 • Minska bakteriell belastning
 • Ta bort lukt
 • Stödja naturlig sårläkning

Hydrocyn® aqua är:

 • Bakteriedödande
 • Svampdödande
 • Spordödande
 • Biofilmavlägsnande
 • pH-neutral
 • Biokompatibel
 • Kliniskt bevisad säker och effektiv för olika typer av sår

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen hypoklorsyra (HOCl) är en del av det mänskliga immunförsvaret. Hydrocyn® aqua kan penetrera det yttre lagret av bakterier, svampar och virus och på så sätt orsaka skador inuti cellen som leder till förstörelse av cellens funktion (och så småningom celldöd).

Hydrocyn® aqua har ingen negativ effekt på mänskliga celler och är biokompatibel, vilket innebär att den inte är irriterande eller retande för kroppen.

Testresultat

Hydrocyn® aqua har testats på flera mikroorganismer enligt standardtest ASTM E2315. Testerna visar att Hydrocyn® aqua är effektiv mot både grampositiva och gramnegativa bakterier (inklusive MRSA), svampar och sporer.

Indikation

Sårtvätt, debridering och sköljning av akuta och kroniska sår, såsom trycksår kategori I-IV, venösa sår, diabetessår, operationssår, samt sår av brännskada (grad 1 och 2). Den hjälper även till att befukta sår samt minska dålig lukt. Endast för utvärtes bruk.

Hydrocyn® aqua avancerad sårvårdslösning är en CE-märkt medicinteknisk produkt klass III (godkänd i EU) och registrerad av FDA i USA.

Sortiment

Hydrocyn aqya sårvård produktsortiment

Hydrocyn® aqua avancerad sårvårdslösning finns i olika storlekar och utföranden.