Pressmaterial

Produkter

BIP FOLEY Catheter - Silicone

Bactiguards infektionsförebyggande urinvägskateter i silikon

BIP FOLEY Catheter

Bactiguards infektionsförebyggande urinvägskateter i latex

BIP CVC

Bactiguards infektionsförebyggande centrala venkateter

BIP ETT

Bactiguards infektionsförebyggande endotrakealtub

BIP ETT Evac

Bactiguards infektionsförebyggade endotrakealtub Evac

Hydrocyn® aqua Avancerad desinfektion

Alkoholfri spray för desinfektion av t.ex. hud och ytor, bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

Hydrocyn® aqua Avancerad desinfektion

Alkoholfri spray för desinfektion av t.ex. hud och ytor, bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

Hydrocyn® aqua Avancerad desinfektion

Alkoholfri spray för desinfektion av t.ex. hud och ytor, bevisat effektiv mot nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

Koncernledning

Cecilia Edström

Vd

Stefan Grass

Chief Medical Officer och vice vd

Gabriella Björknert Caracciolo

CFO och vice vd

Sathish Subramaniam

Chief Operations Officer