Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att öka patientsäkerheten och rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.

Så funkar Bactiguards teknologi

Bactiguards infektionsförebyggande teknologi baseras på ett mycket tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på medicintekniska produkter.

Våra medarbetare

Tack vare våra medarbetare har vi skapat ett företag som präglas av innovation, entreprenörskap, mångfald, jämställdhet, korta beslutsvägar och eget ansvar.

Bactiguard - en svensk innovation

Bactiguard grundades 2005 men vår teknologi är närmare 100 år gammal. Den härrör från den svenska nobelpristagaren i fysik 1912; Gustav Dahlén.