Vår affärsmodell

Fokus för Bactiguards verksamhet är infektionsprevention. Intäkterna kommer från den egna produktportföljen och licensaffärer. Bactiguards erbjudande är ett viktigt bidrag till hållbarhetsarbetet med att minska riskerna för vårdrelaterade infektioner.

Fram till februari 2020 bestod vår affär av Bactiguards unika teknologi som vi licensierar till ledande medicinteknikbolag globalt och erbjuder i form av egna produkter. Efter förvärvet av malaysiska Vigilenz 2020 utvidgades erbjudandet med en portfölj av produkter för sårvård och desinfektion, Hydrocyn aqua, samt suturer och andra sårvårdsprodukter.

Licensaffären

Vi licensierar Bactiguards teknologi till ledande medtechbolag som applicerar den på sina egna produkter och säljer under eget varumärke. Licensaffären ger oss tillgång till en stor global marknad samtidigt som vår teknologi blir tillgänglig för så många som möjligt.

I licensaffärerna får vi initiala avgifter relaterade till rättigheten att använda Bactiguards teknologi för produkter inom ett specifikt applikations- och geografiskt område. Licensintäkterna omfattar även royalty, det vill säga en rörlig ersättning när produkterna når marknaden och genererar försäljningsintäkter. Licenstagarna får tillgång till Bactiguards kunnande om både teknologi, produktion och godkännandeprocesser. Vi levererar därutöver själva ytskiktet – koncentratet av ädelmetaller – till dem.

BIP-portföljen

Vår egen produktportfölj har vi döpt till BIP som står för Bactiguard Infection Protection. Portföljen omfattar urinvägskatetrar, endotrakealtuber, centrala venkatetrar, Hydrocyn för desinfektion och sårvård samt suturer och andra sårvårdsprodukter. Våra produkter förebygger infektioner, är effektiva och biokompatibla.

Produktportföljen säljer vi antingen direkt eller genom distributörer över stora delar av världen. När vi går in i nya distributörsavtal tar det normalt ett till ett och ett halvt år innan samarbetet börjar ge tydliga resultat. Tidsåtgången beror bland annat på de nationella tillståndsprocesserna.

Genom förvärvet av Vigilenz fick vi tillgång till en väletablerad säljorganisation i Malaysia. Under 2020 har vi tagit det strategiska steget att bygga en egen säljorganisation i Norden för att effektivare kunna bearbeta vår hemmamarknad.

Bactiguards produktportfölj