Rapporter och presentationer

Alla finansiella rapporter är placerade i relation till det räkenskapsår de avser, andra presentationer är placerade utifrån publiceringsdatum.

Rapport
Presentation
Audiocast
Övrig

Penser by Carnegie Small-Cap Day Malmö

2024-03-14

Bactiguard Carnegie Nordic Healthcare Seminar Stockholm

2024-03-05