Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som drabbar patienter i samband med vård på sjukhus eller annan vårdinrättning. Ofta uppstår de i samband med medicinska eller kirurgiska ingrepp.

Enligt WHO drabbas i genomsnitt var tionde patient världen över. Utöver onödigt lidande och förlängda vårdtider medför VRI även höga kostnader och ökad antibiotikaanvändning, vilket påskyndar resistensutvecklingen. Genom att förbygga infektioner kan miljontals livs räddas varje år.

Bactiguard utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner, ökar patientsäkerheten och reducerar användningen av antibiotika.

Källa: WHO

Antibiotikaresistens

Många infektioner kräver behandling med antibiotika. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota. I framtiden kan därför vanliga infektioner som t.ex. halsfluss och öroninflammation bli svårbehandlade och i värsta fall leda till döden.

 

Läs mer om Antibiotikaresistens

Sepsis

Sepsis, förr kallat blodförgiftning, uppstår när vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion som snabbt blir livshotande. Varje år får nära 49 miljoner människor sepsis, var femte som drabbas dör.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner är av avgörande betydelse för att minska förekomsten av sepsis.

Läs mer om Sepsis

Symptoms_of_Sepsis
Källa: Global Sepsis Alliance www.worldsepsisday.org
Vårdrelaterade infektioner är ett akut och växande problem över hela världen.

Bakterietillväxt vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner

Tre av de vanligaste områdena där vårdrelaterade infektioner uppstår är i urinvägarna, blodbanan och luftvägarna. En vanlig orsak till VRI är bakterietillväxt på medicintekniska produkter.

Läs mer om:

Se film om vårdrelaterade infektioner

Infektionsprevention viktigare än någonsin

Genom att infektionsprevention kan antalet vårdrelaterade infektioner reduceras med minst 30% enligt WHO, samtidigt som såväl vårdkostnader som spridningen av antibiotikaresistenta bakterier minskar. Med Bactiguards teknologi kan vi erbjuda produkter som effektivt förebygger risken för vårdrelaterade infektioner.

Våra produkter förebygger infektioner

Bactiguard utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner, ökar patientsäkerheten och reducerar användningen av antibiotika.

Läs mer om våra infektionsförebyggande produkter