Vårdrelaterade infektioner

Bactiguard utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner.

Vårdrelaterade infektioner är ett akut och växande problem över hela världen.

Bakterietillväxt vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner

Tre av de vanligaste områdena där vårdrelaterade infektioner uppstår är i urinvägarna, blodbanan och luftvägarna. En vanlig orsak till VRI är bakterietillväxt på medicintekniska produkter.

Läs mer om kateterrelaterad urinvägsinfektion, kateterrelaterad infektion (CRBSI), ventilatorassocierade lunginflammation (VAP).

Se film om vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens kan i framtiden leda till att vanliga infektioner som halsfluss och öroninflammation blir svårbehandlade, och i värsta fall leda till döden. Fortsätter utvecklingen i samma takt som idag, riskerar 10 miljoner människor att dö årligen till följd av antibiotikaresistens år 2050, enligt WHO.

Läs mer om Antibiotikaresistens

Källa: WHO
Källa: Global Sepsis Alliance www.worldsepsisday.org

Sepsis

Sepsis, förr kallat blodförgiftning, uppstår när vävnader och organ tar skada till följd av att kroppens immunförsvar överreagerar på en infektion som snabbt blir livshotande. Varje år får nära 49 miljoner människor sepsis, var femte som drabbas dör.

 

Läs mer om Sepsis

Infektionsprevention viktigare än någonsin

Färre infektioner leder till minskad användning av antibiotika och bättre hälsa för patienterna. Produkter med Bactiguards teknologi förebygger effektivt risken för vårdrelaterade infektioner.

Våra produkter förebygger infektioner

Bactiguard utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner, ökar patientsäkerheten och reducerar användningen av antibiotika.

Läs mer om våra produkter